Karlino, Polska

Inspektor/specjalista ds. p.poż

Firma „Homanit Polska Spółka z o.o. i Spółka" Sp. komandytowa, wiodący producent cienkich, wysoko uszlachetnionych płyt pilśniowych, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Inspektor/specjalista ds. p.poż.

Wymiar etatu: pełen etat

Zmianowość: praca 1-zmianowa

Zakres obowiązków:

• Organizacja i realizacja zadań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z aktualnym stanem prawnym i wytycznymi ubezpieczyciela
• Organizacja i prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników zakładu oraz pracowników firm zewnętrznych świadczących prace na terenie zakładu
• Dobór oraz wyposażenie zakładu w podręczny sprzęt gaśniczy, pożarniczy, pożarnicze tablice
• informacyjne, zgłaszanie zapotrzebowań na zakup, konserwację i wymianę
• Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, zgłaszanie wniosków w przypadkach konieczności
usunięcia nieprawidłowości
• Kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pożarowego przez pracowników zakładu oraz firm zewnętrznych
• Nadzór nad organizacją oraz fizycznym zabezpieczeniem prac pożarowo niebezpiecznych
• Organizacja i zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie i obiektach Homanit zgodnie z przepisami w tym zakresie
• Organizacja i zapewnienie gotowości operacyjnej załogi i sprzętu Zakładowej Straży Pożarnej
• Kontrola sprawności instalacji gaśniczych Minifog i Minimax
• Organizacja i kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi na terenie i w obiektach Homanit
• Ustalanie przyczyn i okoliczności powstałych zdarzeń, sporządzanie stosownej dokumentacji, współpraca z organami państwowego nadzoru w tym zakresie
• Organizacja i zapewnienie właściwego zaplecza techniczno-sprzętowego ZSP, w tym odzieży ochronnej załogi ZSP, sprzętu pożarniczego na wozie bojowym
• Planowanie i realizacja przeglądów technicznych sprzętu silnikowego
• Kontrola prawidłowej gospodarki paliwowej, rozliczanie kart drogowych
• Nadzór nad wykonywaniem prac konserwatorów
• Koordynowanie i nadzór czynności wykonywanych przez firmę ochroniarską

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe techniczne ( preferowane pożarnicze)
• Wiedza oraz doświadczenie w zakresie budowy i utrzymania elementów instalacji ppoż.
• Znajomość obsługi systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji, stałej instalacji hydrantowej i podręcznego sprzętu gaśniczego
• Uprawnienia energetycznych E/D/G-1, E/D/G-2
• Dobra znajomość MS Office, CAD, mile widziana znajomość SAP
• Uprawnienia Inspektora/Specjalisty ppoż
• Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
• Prawo jazdy kat. B
• Dobra organizacja pracy i samodzielność w podejmowaniu decyzji

Oferujemy:

• Umowę o pracę od pierwszego dnia zatrudnienia
• Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe
• Premię miesięczną do 10% od pierwszego dnia pracy
• Roczną nagrodę za dyspozycyjność w pracy
• Nagrodę za polecenie kandydata do pracy
• Profesjonalne wdrożenie do pracy, szkolenia i rozwój zawodowy
• Pracę z nowoczesną technologią obróbki drewna
• Pracę wykonywaną z użyciem maszyn i narzędzi renomowanych producentów
• Posiłki za 1 zł w zakładowej kantynie
• Pakiet Świadczeń Socjalnych
• Nieoprocentowane pożyczki w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• Grupowe ubezpieczenie NNW


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO") niniejszym informujemy:
1) Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jest „Homanit Polska spółka z o. o. i spółka" Spółka Komandytowa z siedziba w Karlinie (78-230), ul. Kołobrzeska 17-19 (dalej „Administrator"). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem daneosobowe@homanit-polska.pl.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w toczącym się postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z ciążącym na administratorze obowiązku prawnym wynikającym z Kodeksu pracy;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody – w zakresie danych przekraczających katalog wskazany w Kodeksie pracy oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
• art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie wykonania przez Administratora obowiązków z zakresu prawa pracy, w postaci przeprowadzenia badań wstępnych przed zawarciem umowy o pracę, w przypadku woli nawiązania z wybranym kandydatem stosunku pracy.
3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w momencie, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
5) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odbiorcom, w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji:
a) osobom upoważnionym przez Administratora/ów, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby mogli wykonywać swoje obowiązki służbowe, w tym prowadzić procesy rekrutacyjne;
b) także podmiotom z GK Homanit, współpracującym lub sprawującym nadzór,
c) internetowym serwisom rekrutacyjnym oraz firmom zewnętrznym wspierającym Administratora w zakresie prowadzonych działań, w tym z zakresu IT;
d) odbiorcom danych, którymi są instytucje upoważnione z mocy prawa.
6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a w przypadku, gdy wyrażona została zgoda na udział w rekrutacjach przyszłych - do czasu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres dwóch lat. W przypadku pozostałych danych przekraczających dane wymagane przez Kodeks pracy – do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
8) Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji, natomiast podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.


Chcesz zgłosić swoją kandydaturę?

Prześlij dokumenty, korzystając z formularza lub poczty – podaj także najwcześniejszy termin rozpoczęcia pracy.

Niecierpliwie czekamy na Twoje zgłoszenie!

Twoja osoba do kontaktu

Ewa Kostowska
Kierownik działu zasobów ludzkich

ul. Kołobrzeska 17-19
PL-78-230 Karlino

tel: +48 726 722 722

Można przesyłać wyłącznie pliki w formacie PDF lub pliki graficzne.
Trwa przesyłanie pliku – proszę poczekać, aż proces zostanie zakończony.
Nie wybrano żadnego pliku do przesłania.
Plik jest zbyt duży.
Podczas przesyłania pliku wystąpił błąd. Proszę spróbować ponownie.
Plik o takiej nazwie już istnieje. Twój plik został przesłany z inną nazwą.
Wystąpił nieznany błąd.
Załączniki (format: PDF, jpg, PNG)
Przesłane pliki:
Wszystkie pola należy obowiązkowo wypełnić.