Krosno, Polska

Menedżer Działu Utrzymania Ruchu

 

Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie


Wymiar etatu: pełen etat


Zmianowość: jednozmianowy (8:00 - 16:00)


Zakres obowiązków:
• zarządzanie i sprawowanie kompleksowego nadzoru nad podległymi pracownikami,
• zarządzanie dokumentacja techniczną,
• utrzymanie maszyn i linii produkcyjnych w pełnej sprawności technicznej,
• nadzór nad prawidłowa eksploatacją maszyn i urządzeń, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów BHP,
• dokonywanie terminowych i rzetelnych przeglądów oraz konserwacji i remontów,
• odejmowanie szybkiej reakcji i prowadzenie sprawnych prac związanych z usuwaniem zaistniałych awarii,
• nadzór i współuczestniczenie w opracowywaniu planów remontowych, bieżących konserwacji oraz inspekcji maszyn i linii produkcyjnych,
• prowadzenie prac przygotowawczych związanych z planowanymi remontami maszyn i linii produkcyjnych,
• ścisła współpraca z działami planowania oraz produkcyjnymi,
• kooperowanie z serwisami technicznymi producentów maszyn produkcyjnych,
• prowadzenie działań w zakresie prewencyjnego utrzymania ruchu, w tym diagnostyka i monitoring stanu technicznego maszyn i urządzeń,
• zamawianie usług serwisowych, części zamiennych, narzędzi i materiałów pomocniczych, niezbędnych do zabezpieczenia ciągłości ruchu maszyn i linii produkcyjnych,
• nadzór nad prawidłową gospodarką narzędziową i smarowniczą,
• udział w projektach inwestycyjno-modernizacyjnych zakładowego parku maszynowego.


Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe techniczne (mechanika, elektromechanika lub pokrewne),
• wiedza z zakresu technicznej znajomości maszyn i urządzeń produkcyjnych,
• umiejętność zarządzania ludźmi,
• doświadczenie na podobnym stanowisku min. 5 lat,
• prawo jazdy kat. B.


Wymagania dodatkowe:
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
• zaświadczenie kwalifikacyjne D i/lub E.


Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
• stałe wynagrodzenie + system premiowy,
• bogaty pakiet socjalny (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe grupowe ubezpieczenie, obiady za przysłowiową złotówkę, odzież robocza szyta na miarę, obuwie ochronne, kasa zapomogowo- pożyczkowa, imprezy integracyjne dla pracowników - jak również dla dzieci pracowników),
• kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje,
• pracę w przyjaznym i zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z dopiskiem:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)",
na adres e-mail: REKRUTACJA@homanit-krosno.pl, osobiście w dziale kadr lub pod nr telefonu 783 787 787.

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO") niniejszym informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Homanit Krosno Odrzańskie Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
2) Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: daneosobowe@homanit-polska.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w postępowaniach rekrutacyjnych, na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
• art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie wykonania przez Administratora obowiązków z zakresu prawa pracy, w postaci przeprowadzenia badań wstępnych przed zawarciem umowy o pracę, w przypadku woli nawiązania z wybranym kandydatem stosunku pracy.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w momencie, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odbiorcom, w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji:
a) osobom upoważnionym przez Administratora/ów, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby mogli wykonywać swoje obowiązki służbowe, w tym prowadzić procesy rekrutacyjne;
b) podmiotom wewnątrz GK HOMANIT;
c) firmom zewnętrznym wspierającym Administratora/ów w zakresie prowadzonych działań, w tym z zakresu IT;
d) odbiorcom danych, którymi są instytucje upoważnione z mocy prawa.
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie dłużej niż przez okres 2 lat. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

 


Chcesz zgłosić swoją kandydaturę?

Prześlij dokumenty, korzystając z formularza lub poczty – podaj także najwcześniejszy termin rozpoczęcia pracy.

Niecierpliwie czekamy na Twoje zgłoszenie!

Twoja osoba do kontaktu

Ewa Kostowska
Kierownik działu zasobów ludzkich

ul. Gubińska 63
PL-66-600 Krosno Odrzańskie

tel: +48 783 787 787

Można przesyłać wyłącznie pliki w formacie PDF lub pliki graficzne.
Trwa przesyłanie pliku – proszę poczekać, aż proces zostanie zakończony.
Nie wybrano żadnego pliku do przesłania.
Plik jest zbyt duży.
Podczas przesyłania pliku wystąpił błąd. Proszę spróbować ponownie.
Plik o takiej nazwie już istnieje. Twój plik został przesłany z inną nazwą.
Wystąpił nieznany błąd.
Załączniki (format: PDF, jpg, PNG)
Przesłane pliki:
Wszystkie pola należy obowiązkowo wypełnić.