Krosno, Polska

specjalista ds. personalnych

Homanit Krosno Odrzańskie, lider produkcji płyty HDF/MDF zatrudni na stanowisko:

Specjalista ds. personalnych 

Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie

Zakres obowiązków:
• Wsparcie kadry kierowniczej w opracowywaniu harmonogramów czasu pracy pracowników oraz prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w systemach zmianowych w systemie SAP,
• Rozliczanie urlopów wypoczynkowych i pracy w godzinach nadliczbowych w systemie SAP,
• Obsługa systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy,
• Prowadzenie dokumentacji osobowej i rozliczanie czasu pracy pracowników,
• Prowadzenie akt osobowych pracowników Spółki,
• Opracowywanie raportów i analiz z zakresu prowadzonych spraw,
• Przygotowanie, weryfikacja i archiwizacja prowadzonej dokumentacji.

Od kandydatów oczekujemy:

• Wykształcenia wyższego,
• Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku min 2 lata,
• Dobrej znajomość prawa pracy oraz rozporządzeń około-ustawowych,
• Dobrej znajomości obsługi komputera, w tym Excel, MS Word, Power Point, Płatnik, Pfron, mile widziana znajomość SAP,
• Samodzielności, terminowości, dobrej organizacji pracy,
• Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.


Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym,
• Bogaty pakiet świadczeń z ZFŚS,
• Szkolenia i rozwój zawodowy,
• Pracę w systemie jednozmianowym,
• Posiłki za 1 zł w kantynie zakładowej.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z dopiskiem:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)",
na adres e-mail: REKRUTACJA@homanit-krosno.pl, osobiście w dziale kadr lub pod nr telefonu 783 787 787.
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO") niniejszym informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Homanit Krosno Odrzańskie Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
2) Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: daneosobowe@homanit-polska.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w postępowaniach rekrutacyjnych, na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
• art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie wykonania przez Administratora obowiązków z zakresu prawa pracy, w postaci przeprowadzenia badań wstępnych przed zawarciem umowy o pracę, w przypadku woli nawiązania z wybranym kandydatem stosunku pracy.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w momencie, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odbiorcom, w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji:
a) osobom upoważnionym przez Administratora/ów, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby mogli wykonywać swoje obowiązki służbowe, w tym prowadzić procesy rekrutacyjne;
b) podmiotom wewnątrz GK HOMANIT;
c) firmom zewnętrznym wspierającym Administratora/ów w zakresie prowadzonych działań, w tym z zakresu IT;
d) odbiorcom danych, którymi są instytucje upoważnione z mocy prawa.
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie dłużej niż przez okres 2 lat. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

 


Chcesz zgłosić swoją kandydaturę?

Prześlij dokumenty, korzystając z formularza lub poczty – podaj także najwcześniejszy termin rozpoczęcia pracy.

Niecierpliwie czekamy na Twoje zgłoszenie!

Twoja osoba do kontaktu

Ewa Kostowska
Kierownik działu zasobów ludzkich

ul. Gubińska 63
PL-66-600 Krosno Odrzańskie

tel: +48 783 787 787

Można przesyłać wyłącznie pliki w formacie PDF lub pliki graficzne.
Trwa przesyłanie pliku – proszę poczekać, aż proces zostanie zakończony.
Nie wybrano żadnego pliku do przesłania.
Plik jest zbyt duży.
Podczas przesyłania pliku wystąpił błąd. Proszę spróbować ponownie.
Plik o takiej nazwie już istnieje. Twój plik został przesłany z inną nazwą.
Wystąpił nieznany błąd.
Załączniki (format: PDF, jpg, PNG)
Przesłane pliki:
Wszystkie pola należy obowiązkowo wypełnić.