Chipinspector

Niezawodne oczyszczanie wiórów w HOMANIT

HOMANIT stawia szczególnie wysokie wymagania jakościowe wobec swoich produktów.

Aby zapewnić spełnianie tych wymagań, w zakładzie w Losheim
od wielu miesięcy pracuje urządzenie "Chipinspector".

Tak to działa:
Metoda pomiaru zastosowana w urządzeniu to absorpcjometria rentgenowska z zastosowaniem podwójnej energii promieniowania. Umożliwia ona wykrywanie cząsteczek wszelkiego typu ciał obcych w oparciu o ich reakcję absorpcyjną. Wykryte ciała obce są następnie wychwytywane.

Jakie substancje są wykrywane przez urządzenie?
Guma, kamień, drobiny szkła, elementy metalowe oraz grudki ziemi i piasku.

Zastosowanie urządzenia "Chipinspector" z powodzeniem sprawdziło się w procesie produkcji.