Zarząd Niemcy

Zarząd/Dyrekcja

Fritz Homann
Dirk Eicke

Kierownictwo sprzedaży

Sven Küster

Kierownictwo działu finansowego

Thomas Jünemann

Menedżer Zakupów

Dirk Eicke