Kierownictwo sprzedaży

Sven Küster
Dyrektor Sprzedaży - Zachód

Jedrzej Janc
Dyrektor Sprzedaży - Wschód

Daniel Ziesing
Kierownik Działu Obsługi Klienta

Torsten Wolf
Marketing 

 

Kontakt