Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom jak najlepszego korzystania. Więcej informacji tutaj.
OK

Ochrona danych

Kwestia odpowiedzialności

Mimo starannego sprawdzania treści linków zewnętrznych, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za ich zawartość. Za treść stron odwiedzanych za pośrednictwem linków odpowiadają wyłącznie ich twórcy i operatorzy.

Postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych

Ochronę Państwa sfery prywatnej oraz udostępnianych nam danych osobowych traktujemy z najwyższą powagą. Przestrzeganie postanowień Federalnej Ustawy o Ochronie Danych jest dla nas sprawą oczywistą. Poniżej informujemy o tym, jakie dane w razie potrzeby gromadzimy i jak z nimi postępujemy.

Jakie dane osobowe są pobierane i przetwarzane?

Nasze strony internetowe możecie Państwo odwiedzać bez konieczności przekazywania nam jakichkolwiek danych osobowych. Dowiemy się jedynie, jak nazywa się Państwa dostawca internetu (Internet Service Provider), poznamy stronę, za pośrednictwem której Państwo nas odwiedzają, oraz poszczególne strony odwiedzane przez Państwa u nas. Tylko w wypadku korzystania przez Państwa z określonych usług pobierane są i przetwarzane dane osobowe.

W jakich celach pobieramy i przetwarzamy dane osobowe?

Ponieważ stale dokładamy starań, by w toku nieustannego procesu doskonalić ofertę usługową dla naszych klientów, ww. ogólne dane analizowane są pod względem statystycznym.
W przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług pobieramy z reguły tylko takie dane, jakich potrzebujemy do realizacji tychże usług. Jeśli prosimy o podanie bardziej szczegółowych danych, to chodzi tu o informacje udzielane dobrowolnie. Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu wywiązania się z interesującej Państwa usługi oraz zabezpieczenia naszych własnych, uzasadnionych interesów komercyjnych.

Czy dane osobowe przekazywane są instytucjom/osobom trzecim?

Bez jednoznacznego wyrażenia przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe nie mogą być ujawniane, przekazywane bądź sprzedawane innym przedsiębiorstwom lub instytucjom ani też komercjalizowane w inny sposób. Rzecz ma się inaczej, gdy do ujawnienia i przekazania tychże danych jesteśmy zobowiązani z mocy prawa bądź na podstawie wyroku sądowego.

Stosowanie tzw. „ciasteczek” (cookies)

W kilku obszarach naszej strony internetowej stosujemy tzw. „ciasteczka”. Chodzi tu o pliki znakujące, które w trakcie Państwa odwiedzin pozwalają nam w sposób bardziej indywidualny oferować nasze usługi. Nie używamy „ciasteczek” do gromadzenia danych osobowych. Jeśli chcecie Państwo być informowani przez swoją przeglądarkę o użyciu „ciasteczek”, bądź też wykluczyć ich użycie, powinniście uaktywnić odpowiednie jej ustawienia.

Bezpieczeństwo danych

Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne chroniące udostępnione nam przez Państwa dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy oraz osoby trzecie, które uczestniczą w przetwarzaniu danych, zobowiązani są do przestrzegania Federalnej Ustawy o Ochronie Danych oraz postępowania z danymi osobowymi jak z informacjami o charakterze niejawnym.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego oświadczenia w dowolnym czasie. Nie wynikają z niego prawa umowne lub inne prawa formalne wobec którejkolwiek ze stron bądź z upoważnienia którejkolwiek ze stron.