OCHRONA DANYCH

Twoje ustawienia plików cookie

Ochrona danych, prywatność i bezpieczeństwo danych
Wskazówki dot. ochrony danych

Administratorem tej strony internetowej jest HOMANIT GmbH & Co. KG. Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony Państwa prywatności jako użytkownika naszej strony internetowej i podczas zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych przestrzegamy postanowień z zakresu ochrony danych niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), niemieckiej Ustawy o mediach elektronicznych (TMG) oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jeżeli w przyszłości konieczne okażą się zmiany tych wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych, opublikujemy je na tej stronie internetowej. Administratorem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych ustaw z zakresu ochrony danych krajów członkowskich oraz innych postanowień z zakresu ochrony danych jest spółka:

HOMANIT GmbH & Co. KG
Niederlosheimer Str. 109
66679 Losheim am See

Inspektorem ochrony danych z ramienia administratora jest:

HOMANIT GmbH & Co. KG
- E.Berres -
Niederlosheimer Str. 109
66679 Losheim am See (Niemcy)

+49 6872 602 133
e.berres@homanit.de

 

Informacje ogólne o przetwarzaniu danych

Zakres przetwarzania danych osobowych Zasadniczo zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do udostępniania funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Regularne zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników następuje wyłącznie za zgodą użytkowników. Wyjątkiem są przypadki, w których wcześniejsze uzyskanie zgody nie jest możliwe z przyczyn rzeczywistych oraz przetwarzanie danych dozwolone jest przepisami ustawowymi.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Jeżeli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Podczas przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to także przetwarzania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Na wypadek gdyby przetwarzanie było niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Usuwanie oraz okres przechowywania danych
Dane osobowe osoby, której dotyczą, są usuwane lub blokowane, kiedy tylko przestaje istnieć cel ich zapisu. Ponadto dane mogą zostać zapisane, gdy przewiduje to ustawodawca europejski lub krajowy w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach prawa unijnego, którym administrator podlega. Blokada lub usunięcie danych następuje również wtedy, gdy upłynie okres przechowywania danych wskazany w wymienionych normach, chyba że dalsze przechowywanie danych jest niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy.

Udostępnianie strony internetowej oraz sporządzanie logów
Opis i zakres przetwarzania danych
Każdorazowo podczas otwarcia naszej strony internetowej nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje z systemu wywołującego komputera.

Zbierane są przy tym następujące dane:
(1)   Informacje o rodzaju przeglądarki internetowej oraz używanej wersji

(2)   System operacyjny użytkownika

(3)   Dostawca usług internetowych użytkownika i kraj pochodzenia

(4)   Adres IP użytkownika

(5)   Data i godzina dostępu

(6)   Transmitowana ilość danych

(7)   Strony internetowe, z których system użytkownika przeniósł się na naszą stronę internetową

(8)   Strony internetowe, na które system użytkownika przeniósł się z naszej strony internetowej

Dane są także zapisywane w logach naszego systemu. Z przyczyn bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia przypadków nadużycia lub oszustwa) informacje zawarte w logach przechowywane są przez pełny ostatni rok kalendarzowy, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych, nie są usuwane aż do ostatecznego wyjaśnienia danej sprawy.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przejściowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania danych
Przejściowy zapis adresu IP w systemie jest niezbędny, aby umożliwić dostęp do strony internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu niezbędne jest przechowywanie adresu IP użytkownika na czas sesji.
W tych celach mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, kiedy tylko nie są już niezbędne dla osiągnięcia celu ich zapisu. W przypadku zebrania danych celem udostępnienia strony internetowej ma to miejsce, gdy dana sesja zostaje zakończona.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Zapis danych celem udostępnienia strony internetowej oraz zapis danych w logach jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik nie posiada więc tutaj możliwości sprzeciwu.

Wykorzystanie plików cookie
Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w Państwa przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik otwiera stronę internetową, w jego systemie operacyjnym może zostać zapisany plik cookie. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego otwarcia strony internetowej.
Jeżeli wykorzystanie plików cookie jest niezbędne z przyczyn technicznych, wykorzystujemy pliki cookie, aby nasza strona internetowa stała się bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają zidentyfikowania przeglądarki wywołującej, również po przejściu na inną stronę.

Celem wykorzystywania plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektórych funkcji naszej strony internetowej nie można zaproponować bez wykorzystania plików cookie. Konieczne jest, aby przeglądarka została ponownie rozpoznana, nawet po zmianie strony.

Dane użytkownika zebrane za pomocą niezbędnych pod względem technicznym plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

W tych celach mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania danych, możliwość sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego do naszej strony internetowej. Państwo jako użytkownicy mają więc kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Za pomocą zmiany ustawień w Państwa przeglądarce internetowej można dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Może to nastąpić również w sposób zautomatyzowany. Jeżeli piki cookie na naszej stronie zostaną dezaktywowane, ewentualnie nie będzie już możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej.

Profile w mediach społecznościowych i wtyczkach
Posiadamy profile w sieciach i na platformach społecznościowych. Korzystamy z nich, aby kontaktować się z klientami, interesantami i użytkownikami obecnymi w tych sieciach, oraz informować ich o naszych usługach. Zasady korzystania z poszczególnych sieci i platform społecznościowych regulują regulaminy i polityki prywatności ich administratorów.

O ile nasza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, którzy nawiązują z nami kontakt w sieciach i na platformach społecznościowych, np. publikują posty na naszych profilach lub przysyłają nam wiadomości.

Wtyczki do Facebooka (Przycisk: Lubię to)
NA naszej stronie zintegrowane są wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" ("Like") na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Po odwiedzeniu naszych stron, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie
między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Lubię to" na Facebooku, gdy jesteś zalogowany do swojego konta na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron do swojego profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać wizyty na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka na stronie https://www.facebook.com/policy.php.
Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przypisać wizyty na naszych stronach do Twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Korzystanie z YouTube
Korzystamy z platformy YouTube.com, aby zamieszczać własne filmy i udostępniać je publicznie. W przypadku YouTube chodzi o ofertę strony trzeciej, która nie jest z nami powiązana, a mianowicie YouTube LLC.

Niektóre strony internetowe z naszej oferty zawierają linki lub połączenia do oferty YouTube. Ogólnie rzecz biorąc, nie ponosimy odpowiedzialności za treść podlinkowanych stron internetowych. Jeśli jednak użytkownik skorzysta z linku do YouTube, należy pamiętać, że YouTube przechowuje i wykorzystuje informacje o swoich użytkownikach (np. dane osobowe, adres IP) zgodnie z własnymi zasadami wykorzystywania danych do celów biznesowych.

Na niektórych naszych stronach internetowych integrujemy również bezpośrednio filmy wideo zapisane na YouTube. Dzięki tej integracji, zawartość strony internetowej YouTube jest wyświetlana w części okna przeglądarki. Jednak filmy na YouTube są dostępne tylko po kliknięciu na nie oddzielnie. Technika ta znana jest również pod nazwą "Framing". W przypadku wywołania (pod)strony naszej oferty internetowej, na której znajdują się filmy wideo YouTube w tej formie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube, a treść wyświetlana jest na stronie internetowej poprzez poinformowanie przeglądarki.

Zawartość YouTube jest zawarta tylko w "trybie rozszerzonej prywatności". Jest to zapewnione przez samą firmę YouTube, dzięki czemu YouTube nie przechowuje początkowo żadnych plików cookie na Twoim urządzeniu. Jednak w przypadku wywołania odpowiednich stron, przekazywany jest adres IP i inne dane wymienione w punkcie 4, a więc w szczególności informacja, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Informacje te nie mogą być jednak powiązane z użytkownikiem, jeśli nie zalogował się on w serwisie YouTube lub innej usłudze Google (takiej jak Google+) albo nie jest trwale zalogowany przed obejrzeniem strony.

Po kliknięciu, aby rozpocząć odtwarzanie wbudowanego filmu wideo, rozszerzony tryb prywatności YouTube będzie przechowywać na urządzeniu tylko te pliki cookie, które nie zawierają danych osobowych, chyba że użytkownik jest obecnie zalogowany do usługi Google. Te pliki cookie można zablokować poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki i jej rozszerzeń.

Adres i link do polityki prywatności strony trzeciej:

Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland – Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Korzystanie z Google Maps
Ta witryna korzysta z serwisu map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na tę transmisję danych.
Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwość odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Formularz kontaktowy / kontakt e-mailowy
Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, za pomocą którego można nawiązać z nami kontakt elektroniczny. Gdy użytkownik z niego korzysta, dane wprowadzone do maski wprowadzania są przekazywane do nas i zapisywane. Danymi tymi są:
Alternatywą jest kontakt na podany adres e-mail. W tym wypadku zostają zapisane dane osobowe użytkownika przekazane e-mailowo.

W tym kontekście dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Dane te wykorzystywane są wyłącznie do realizacji Państwa zapytania.

Zasadniczo nie są przetwarzane żadne szczególne kategorie danych (zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO), chyba że są one dostarczane do przetwarzania poprzez wprowadzenie ich przez użytkownika do formularzy online.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych podczas przesyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych podanych w masce wprowadzania służy wyłącznie opracowaniu wiadomości od Państwa. W przypadku wiadomości mailowej także istnieje prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.
Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłki służą zapobieganiu nadużycia formularza kontaktowego oraz bezpieczeństwu naszych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, kiedy tylko nie są już niezbędne dla osiągnięcia celu ich zapisu. W przypadku danych osobowych pochodzących z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz tych przesłanych drogą mailową ma to miejsce, gdy zostanie ukończona dana konwersacja z użytkownikiem. Konwersacja jest zakończona, gdy okoliczności pozwalają wywnioskować, że odnośny stan rzeczy został ostatecznie wyjaśniony.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Gdy użytkownik nawiązuje z nami kontakt e-mailowy, w każdej chwili może sprzeciwić się zapisowi swoich danych osobowych. W takim wypadku konwersacji nie można kontynuować.
Wszystkie dane osobowe zapisane w ramach nawiązania z nami kontaktu są w takim przypadku usuwane.

Analiza zasięgu za pomocą Matomo (dawniej PIWIK)
W ramach Matomo zbierane i zapisywane są następujące dane: użytkowana przez Państwa przeglądarka internetowa i jej wersja, użytkowany przez Państwa system operacyjny, Państwa kraj pochodzenia, data i godzina zapytania, liczba odwiedzin, czas spędzony przez Państwa na stronie internetowej oraz wykorzystane linki zewnętrzne. Adres IP użytkownika jest anonimizowany, zanim zostanie zapisany.
Matomo używa plików cookie, które są zapisywane na komputerze użytkowników i umożliwiają analizę wykorzystania naszej oferty online przez użytkowników. Na podstawie przetwarzanych danych można opracować pseudonimowe profile użytkowników. Pliki cookie zapisywane są na okres jednego tygodnia. Informacje wywołane przez pliki cookie i dotyczące wykorzystywania przez Państwa strony internetowej zapisywane są wyłącznie na naszym serwerze i nie są przekazywane osobom trzecim.
Użytkownicy mogą w każdej chwili sprzeciwić się na przyszłość zanonimizowanemu zbieraniu danych przez program Matomo, klikając na poniższy link. W takim wypadku w Państwa przeglądarce internetowej zapisywany jest tzw. plik cookie opt-out, wskutek czego Matomo nie zbiera już danych dotyczących sesji. Jeżeli użytkownicy usuną swoje pliki cookie, skutkuje to także usunięciem pliku cookie opt-out, który musi zostać ponownie aktywowany przez użytkowników.

Prawa osób, których dane dotyczą
Jeżeli przetwarzane są Państwa dane osobowe, są Państwo osobami, których dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa wobec administratora:

Prawo dostępu
Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przez nas przetwarzane.

Jeżeli są przetwarzane, mogą Państwo zażądać od administratora dostępu do następujących informacji:
(1) cele przetwarzania danych osobowych;
(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
(4) lanowany okres przechowywania Państwa danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
(5) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
(7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
(8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym kontekście mogą Państwo żądać informacji o stosownych gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazywaniem danych.

Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych wobec administratora, o ile przetwarzane dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator powinien niezwłocznie dokonać sprostowania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
W następujących przypadkach mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych:
(1) gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
(4) gdy wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, Państwa dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczono przetwarzanie zgodnie z ww. założeniami, administrator poinformuje Państwa przed uchyleniem ograniczenia.

Prawo do usunięcia danych
a) Obowiązek usunięcia
Mają Państwo prawo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

(1) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
(2) cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
(3) wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania.
(4) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
(5) Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
(6) Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

b)  Informacje wobec osób trzecich

Jeżeli administrator upublicznił Państwa dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, żądają, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c)  Wyjątki

Prawo do usunięcia nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne:

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
(3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, lub
(5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do informacji
Jeżeli dochodzili Państwo prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec administratora, jest on zobowiązany powiadomić wszystkich odbiorców, którym udostępniono Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiązałoby się z niewspółmiernym nakładem działań.
Przysługuje Państwu wobec administratora prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi. Ponadto mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych mają Państwo prawo zażądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.
e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Państwa danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne

Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody z zakresu ochrony danych
Mają Państwo prawo w każdym momencie cofnąć oświadczenie o wyrażeniu zgody z zakresu ochrony danych. Cofnięcie zgody nie narusza podstawy prawnej przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Posiadają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli ta decyzja:

(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem,
(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub
(3) opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO oraz podjęto właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w (1) i (3), administrator wdraża właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.
Stan z: 07.11.2022