Prezentacja zakładów

LOSHEIM, Saarland

Tutaj od 1995 roku produkujemy surowe płyty HDF/MDF HOMADUR® o grubości od 2,0 do 8,0 mm. Jak we wszystkich zakładach, także w Losheim stosowane są różne techniki uszlachetniania z nastawieniem na wysokie i różnorodne wymagania producentów drzwi. 

 

KARLINO, Polska

Ten polski zakład należy do naszej firmy od 2005 roku. W Karlinie produkowane są płyty surowe HDF/MDF HOMADUR® o grubości 1,5 do 10,0 mm. W bogatym w tradycje zakładzie stosuje się obecnie najnowsze technologie: nowoczesna prasa ciągła została uruchomiona w 2008 roku.

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.".

Podwyżka cen gazu i energii elektrycznej w 2022 roku wyniosła 20,9 mln zł.
Pomoc uzyskana w ramach Programu wsparcia: 4,7 mln zł.

 

KROSNO ODRZAŃSKIE, Polska

Od momentu przejęcia zakładu w Krośnie latem 2012 roku ciągle inwestowaliśmy w maszyny do uszlachetniania i nową linię do produkcji płyt surowch, która została uruchomiona na początku 2015 roku. Płyty surowe HDF/MDF HOMADUR® produkowane są w grubościach od 1,5 do 7,0 mm.