Info

HOMANIT GmbH & Co. KG
Niederlosheimer Str. 109
D-66679 Losheim am See

Spółka komandytowa, zarejestrowana
w sądzie rejonowym w Saarbrücken
pod numerem HRA 10502

Osobowo odpowiedzialny udziałowiec HOMANIT Verw. GmbH

w sądzie rejonowym w Saarbrücken
pod numerem HRB 64073

Dyrektor: Fritz Homann, Dirk Eicke


Płatnik podatku VAT nr DE811501237

NIP 040/155/09347

Warunki korzystania z serwisu

Wraz z uzyskaniem dostępu do serwisu HOMANIT wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki korzystania. Dane zawarte na tej stronie nie mogą być w żadnej formie (ani we fragmentach, ani w całości) powielane, przekazywane, rozpowszechniane lub wprowadzane do pamięci komputera bez uprzedniej zgody HOMANIT GMBH & CO.KG

Zamieszczone na tych stronach grafiki, rysunki i fotografie stanowią własność HOMANIT GMBH & CO. KG lub danego wskazanego posiadacza. HOMANIT GMBH & CO. KG nie przejmuje ani wyraźnej, ani dorozumianej gwarancji za prawdziwość lub kompletność treści stron internetowych HOMANIT GMBH & CO. KG, chyba że stosowane ustawy bezwarunkowo przepisują odpowiedzialność z tego tytułu.

Nazwy towarów stosowane są bez gwarancji swobodnej rozporządzalności.

Redakcja i teksty

HOMANIT GMBH & CO. KG
Bahnhofstr. 30
D-37412 Herzberg am Harz

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej!

Matomo