ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W HOMANIT

We wszystkich aspektach życia obserwujemy, jak duże znaczenie ma zrównoważony rozwój, a obowiązkiem przedsiębiorstw, jako podmiotów gospodarczych, jest wniesienie znaczącego wkładu w kształtowanie zrównoważonej przyszłości, w której będą chciały żyć przyszłe pokolenia. Jako wiodący dostawca płyt MDF i HDF, który w swojej pracy wykorzystuje zasoby naturalne, takie jak drewno, zrównoważone działanie od zawsze zakotwiczone jest w filozofii naszej firmy.

Po przyjęciu strategii zrównoważonego rozwoju Grupy i zdefiniowaniu celów zrównoważonego rozwoju w 2021 r., od tego czasu skupiono się na wdrożeniu odpowiednich środków. We wszystkich trzech obszarach działania - "Dbamy o nasze relacje", "Stawiamy sobie wyzwania" i "Poprawiamy wydajność" - znaczące postępy i sukcesy zostały osiągnięte w roku finansowym 2023. Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023 zawiera informacje na temat głównych obszarów zainteresowania firmy i pokazuje rozwój ważnych kluczowych danych liczbowych i celów w minionym roku obrotowym.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Raport zrównoważonego rozwoju 2023


Zrównoważony rozwój jest zakodowany w DNA firmy Homanit. Towarzyszy mu rentowność i świadomość ekologiczna. Jako odnoszące sukcesy przedsiębiorstwo rodzinne w czwartym pokoleniu mamy wysokie poczucie odpowiedzialności – wobec przyrody i oczywiście wobec naszych interesariuszy. Stawiamy sobie wyzwania.

Ścisły związek między Grupą a jej otoczeniem jest zakorzeniony w naturze jej produktów. Nasze uszlachetnione, cienkie płyty drewnopochodne o średniej i wysokiej gęstości powstają z cennego surowca, jakim jest drewno. Cenimy nasz ekosystem i podchodzimy do niego z dużym szacunkiem, a dbałość o przyrodę i efektywne energetycznie zarządzanie jest dla nas najwyższym priorytetem.

Ale od początku:

Zrównoważony proces produkcji Homanit rozpoczyna się już w momencie pozyskiwania surowców. Nie korzystamy z drewna pochodzącego z nielegalnej wycinki lub karczowania lasów naturalnych, a także drewna pochodzącego z lasów objętych ochroną. Stawiamy na odpady drzewne i pozostałości z tartaków z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Do drewna rozdrobnionego w procesie produkcyjnym jest następnie dodawany środek wiążący. Nasze systemy klejenia o niskiej zawartości formaldehydów spełniają surowe wytyczne niemieckiego rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania środków chemicznych (klasa emisji E1) oraz amerykańskiej agencji ochrony środowiska EPA (CARB). Podczas obróbki w naszych zakładach wykorzystywane jest do 100% przychodzącego surowca drzewnego. Ponieważ nasze zakłady produkcyjne dysponują własnymi ciepłowniami na biomasę, odpady drzewne są wykorzystywane do wytwarzania ciepła. Nasze zakłady są w regularnych odstępach czasu poddawane audytom i mogą pochwalić się certyfikowanymi procesami zarządzania energią.

Działalność Homanit obejmuje szeroką grupę interesiaruszy, których potrzeby traktujemy bardzo poważnie. Utrzymujemy oparte na zaufaniu relacje z naszymi dostawcami i klientami. Zatrudniając około 1500 wykwalifikowanych pracowników jesteśmy ważnym pracodawcą w regionach, w których mamy nasze siedziby, oraz oferujemy naszym pracownikom dobre i sprawiedliwe warunki zatrudnienia. Widoczne jest to również w wysokim poziomie zaangażowania naszych pracowników i ich wydajności, które każdego dnia zbliżają nas do naszego celu – jeszcze lepszych produktów i neutralnej dla klimatu przyszłości.

W szybko zmieniającej się rzeczywistości firma Homanit dostrzega różne wyzwania, takie jak globalizacja, cyfryzacja, zmiany klimatyczne i brak zasobów, zmiany demograficzne, niedobór wykwalifikowanych pracowników i postępująca urbanizacja, z którymi musi się zmierzyć firma. Jednocześnie zmieniają się wymagania prawne dla przedsiębiorstw w związku z kryteriami ESG. Jako Grupa działamy świadomie, a także mamy obowiązek wnieść swój wkład i odpowiednio o nim poinformować.

Pobieranie dalszych informacji i certyfikatów.