Nowa niemiecka dyrektywa dotycząca emisji formaldehydu od 2020 roku

Homanit oferuje bezkosztowe, bezpieczne rozwiązanie.

nowa niemiecka regulacja dotycząca rozporządzenia w sprawie zakazu chemikaliów (ChemVerbV)
dot. analizy emisji formaldehydu materiałów dewnopochodnych jest obecnie na ustach wszystkich i wywołuje wątpliwości co do dostępności zgodnych z normami produktów, klasyfikacji i dodatkowych kosztów.

HOMANIT – renomowany partner w branży płyt drewnopochodnych – postawił sobie za cel określenie jasnych warunków ramowych dla zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu od 1 października 2019 r. dostosowaliśmy naszą produkcję surowych płyt MDF/HDF do obowiązujących w Niemczech od roku 2020 wymagań rozporządzenia ChemVerbV (E05) bez dodatkowych kosztów!

Oznacza to pewność planowania i bezpieczeństwo, ponieważ od 1 października 2019 r. otrzymają Państwo produkt, który spełnia wszelkie wymogi dotyczące emisji formaldehydu bez żadnych dopłat.

Wszystkie aktualnie obowiązujące właściwości i specyfikacje pozostają oczywiście bez zmian.