ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W HOMANIT

Po przyjęciu strategii zrównoważonego rozwoju Grupy i zdefiniowaniu celów zrównoważonego rozwoju w 2021 r., od tego czasu skupiono się na wdrożeniu odpowiednich środków. We wszystkich trzech obszarach działania - "Dbamy o nasze relacje", "Stawiamy sobie wyzwania" i "Poprawiamy wydajność" - znaczące postępy i sukcesy zostały osiągnięte w roku finansowym 2023. Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023 zawiera informacje na temat głównych obszarów zainteresowania firmy i pokazuje rozwój ważnych kluczowych danych liczbowych i celów w minionym roku obrotowym.