Homanit zaangażowany w projekt EcoReFibre

Projekt EcoReFibre realizowany w ramach programu Horizon Europe bada inteligentne technologie sortowania i przetwarzania w celu recyklingu drewna pochodzącego z recyklingu poużytkowego w płyty pilśniowe i nowatorskie produkty budowlane.

Konsorcjum 20 organizacji partnerskich z 7 krajów, w tym wiodących producentów materiałów drzewnych i konstruktorów maszyn, uruchomiło projekt EcoReFibre, aby wykazać, w jaki sposób podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w połączeniu z innowacyjnymi technologiami cyfrowymi umożliwi bezpieczeństwo dostaw surowców.

W ramach projektu EcoReFibre badana jest koncepcja kaskadowego odzyskiwania surowców ze zużytych płyt pilśniowych, które następnie można wykorzystać do nowej produkcji materiałów drewnopochodnych. Optymalizując urządzenia sortujące, płyta pilśniowa jest ekstrahowana ze strumienia odpadów drzewnych. Nowe technologie przetwarzania prowadzą do powstania nowych włókien o określonej jakości, które można ponownie wykorzystać w produkcji płyt MDF i HDF.

Uzupełnieniem podejścia technologicznego jest szczegółowe badanie rynku mające na celu określenie aktualnej i przyszłej dostępności odpadów MDF. Ekologiczne i społeczne skutki oraz korzyści nowych technologii są również szczegółowo analizowane z perspektywy cyklu życia.

Projekt będzie realizowany do kwietnia 2026 roku.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij ten link  > https://ecorefibre.eu/

Film projektu

Ecological Solutions for Recovery of Secondary
Materials from Post-Consumer Fibreboards