Krosno, Polska

LABORANT / KONTROLER JAKOŚCI

Firma HOMANIT Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. wiodący producent cienkich, wysoko uszlachetnionych płyt pilśniowych, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

 

Wymiar etatu: pełen etat


Zmianowość: system 4 zmianowy


Zakres obowiązków:
• Kontrola produktów w oparciu o analizy fizykomechaniczne, reagowanie na odchylenia
• Kontrola produkcji w toku; reagowanie na odchylenia
• Udział w działaniach korygujących, naprawczych; analiza przyczyn
• Kontrola czystości środowiska produkcji
• Nadzór nad urządzeniami kontrolno-pomiarowymi
Wymagania:
• wykształcenie min. zawodowe/średnie techniczne
• znajomość obsługi komputera – środowisko Windows
• mile widziane doświadczenie zawodowe
• mile widziana znajomość języków obcych
• mobilność, dyspozycyjność
• komunikatywność
• umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
• stałe wynagrodzenie + system premiowy
• bogaty pakiet socjalny (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe grupowe ubezpieczenie, obiady za przysłowiową złotówkę, odzież robocza szyta na miarę, obuwie ochronne, kasa zapomogowo- pożyczkowa, imprezy integracyjne dla pracowników - jak również dla dzieci pracowników)
• bezpłatny transportu do/z pracy (wybrane kierunki)
• dodatek za dyspozycyjność
• premię za polecenie pracownika
• kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje
• pracę w przyjaznym i zgranym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z dopiskiem:" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)", na adres e-mail: REKRUTACJA@homanit-krosno.pl, osobiście w dziale kadr lub pod nr telefonu 783 787 787.

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO") niniejszym informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Homanit Krosno Odrzańskie Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
2) Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: daneosobowe@homanit-polska.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w postępowaniach rekrutacyjnych, na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
• art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie wykonania przez Administratora obowiązków z zakresu prawa pracy, w postaci przeprowadzenia badań wstępnych przed zawarciem umowy o pracę, w przypadku woli nawiązania z wybranym kandydatem stosunku pracy.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w momencie, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odbiorcom, w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji:
a) osobom upoważnionym przez Administratora/ów, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby mogli wykonywać swoje obowiązki służbowe, w tym prowadzić procesy rekrutacyjne;
b) podmiotom wewnątrz GK HOMANIT;
c) firmom zewnętrznym wspierającym Administratora/ów w zakresie prowadzonych działań, w tym z zakresu IT;
d) odbiorcom danych, którymi są instytucje upoważnione z mocy prawa.
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie dłużej niż przez okres 2 lat. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.
.


Chcesz zgłosić swoją kandydaturę?

Prześlij dokumenty, korzystając z formularza lub poczty – podaj także najwcześniejszy termin rozpoczęcia pracy.

Niecierpliwie czekamy na Twoje zgłoszenie!

Twoja osoba do kontaktu

Ewa Kostowska
Kierownik działu zasobów ludzkich

ul. Gubińska 63
PL-66-600 Krosno Odrzańskie

tel: +48 783 787 787

Można przesyłać wyłącznie pliki w formacie PDF lub pliki graficzne.
Trwa przesyłanie pliku – proszę poczekać, aż proces zostanie zakończony.
Nie wybrano żadnego pliku do przesłania.
Plik jest zbyt duży.
Podczas przesyłania pliku wystąpił błąd. Proszę spróbować ponownie.
Plik o takiej nazwie już istnieje. Twój plik został przesłany z inną nazwą.
Wystąpił nieznany błąd.
Załączniki (format: PDF, jpg, PNG)
Przesłane pliki:
Wszystkie pola należy obowiązkowo wypełnić.