Krosno, Polen

Księgowa / księgowy

Firma HOMANIT Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. wiodący producent cienkich, wysoko uszlachetnionych płyt pilśniowych, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

Wymiar etatu: pełen etat
Zmianowość: jedna zmiana

Zakres obowiązków:

• Ewidencja dokumentów księgowych
• Kontrola poprawności księgowań, uzgadnianie sald, wyjaśnianie niezgodności w zapisach księgowych
• Wykonywanie uzgodnień i księgowań do końca miesiąca
• Sprawdzanie wewnętrznych zestawień miesięcznych, kwartalnych, rocznych
• Współpraca ze wszystkimi działami firmy w ramach realizowanych zadań

Wymagania niezbędne:

• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 1 rok
• Znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych

Wymagania dodatkowe:

• Dobra znajomość Excel
• Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
• Znajomość programu SAP - mile widziana

Oferujemy:

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w elastycznym systemie pracy
• Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + nagrodę miesięczną do 10%
• Roczną nagrodę za dyspozycyjność w pracy
• Skuteczny program wdrożenia pracownika (onboarding), szkolenia i rozwój zawodowy
• Nieodpłatne obiady
• Pakiet Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, świadczenia pieniężne z okazji  Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy)
• Nieoprocentowane pożyczki w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• Możliwość przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia NNW
• Dodatkową wpłatę pracodawcy na PPK uzależnioną od stażu pracy w Homanit
• Kursy językowe
• Nagrodę za polecenie pracownika - nawet 2580,00 zł
• Imprezy integracyjne dla pracowników - jak również dla dzieci pracowników
• Pracę w przyjaznym i zgranym zespole
 

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy:

1) Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jest Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Gubińskiej 63, 66-600 Krosno Odrzańskie (dalej „Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem daneosobowe@homanit-polska.pl.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w toczącym się postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z ciążącym na administratorze obowiązku prawnym wynikającym z Kodeksu pracy;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody – w zakresie danych przekraczających katalog wskazany w Kodeksie pracy oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
• art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie wykonania przez Administratora obowiązków z zakresu prawa pracy, w postaci przeprowadzenia badań wstępnych przed zawarciem umowy o pracę, w przypadku woli nawiązania z wybranym kandydatem stosunku pracy.

3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w momencie, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

5) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odbiorcom, w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji:

a) osobom upoważnionym przez Administratora/ów, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby mogli wykonywać swoje obowiązki służbowe, w tym prowadzić procesy rekrutacyjne;

b) także podmiotom z GK Homanit, współpracującym lub sprawującym nadzór,

c) internetowym serwisom rekrutacyjnym oraz firmom zewnętrznym wspierającym Administratora w zakresie prowadzonych działań, w tym z zakresu IT;

d) odbiorcom danych, którymi są instytucje upoważnione z mocy prawa.

6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a w przypadku, gdy wyrażona została zgoda na udział w rekrutacjach przyszłych - do czasu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres dwóch lat. W przypadku pozostałych danych przekraczających dane wymagane przez Kodeks pracy – do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

8) Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji, natomiast podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.


Sie möchten sich bewerben?

Dann bewerben Sie sich bei uns über das Formular oder per Post mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintritttermins.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihr Ansprechpartner

Ewa Kostowska
Leiterin Personalwesen

ul. Gubińska 63
PL-66-600 Krosno Odrzańskie

Fon: +48 783 787 787

Es dürfen nur Dateien vom Typ PDF und Bilder hochgeladen werden.
Es wird bereits eine Datei hochgeladen, bitte warten Sie bis der vorgang abgeschlossen ist.
Es wurde keine Datei für den Upload ausgewählt.
Die Datei ist zu groß.
Bei dem hochladen der Datei ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
Es exitierte bereits eine Datei mit diesem Namen. Ihre Datei wurde unter einem anderen Namen hochgeladen.
Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.
Anhänge (Dateiformate: PDF, jpg, PNG)
Ihre Uploads:
Alle Felder sind Pflichtfelder.