Krosno, Polska

Operator/-ka Linii Lakierowania

Firma HOMANIT Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. wiodący producent cienkich, wysoko uszlachetnionych płyt pilśniowych, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Operator/-ka linii lakierowania

Wymiar etatu: pełen etat
Zmianowość:
praca 3-zmianowa w czterobrygadowym systemie pracy

Zakres obowiązków:

• Realizacja lakierowania płyt zgodnie z planem lakierowania
• Kontrola zapisu lepkości oraz ilości nałożenia lakieru na poszczególnych nakładarkach
• Kwalifikacja płyty przed lakierowaniem zgodnie z obowiązującą instrukcją
• Wypisywanie „metryki płyt"
• Nadzór nad pracami lakierni zgodnie z instrukcją „Obsługa linii lakierowania"
• Korygowanie nieprawidłowości technologicznych powstałych na linii lakierowania

Wymagania:

• Wykształcenie min. zawodowe
• Gotowość do pracy w systemie trzy zmianowym czterobrygadowym
• Umiejętność obsługi komputera
• Poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania
• Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

Mile widziane:

• Uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych

Oferujemy:

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Wynagrodzenie podstawowe + nagrodę miesięczną do 20%
• Pracę zmianową wg. stabilnego harmonogramu pracy
• Dodatek za pracę wykonywaną w weekendy
• Bogaty Pakiet Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, świadczenia pieniężne z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy)
• Nagrodę za polecenie pracownika – nawet 2545,20 zł
• Bezpłatny transportu do/z pracy z kierunków Bytomiec, Gronów, Gubin
• Nieodpłatne obiady
• Kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje
• Nieoprocentowane pożyczki w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• Możliwość przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia na życie
• Pracę w przyjaznym i zgranym zespole

Więcej informacji: pod nr telefonu 783 787 787 lub rekrutacja@homanit-krosno.pl


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z dopiskiem:" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)".


Administratorem danych jest HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Ponadto informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przez Pana/ Panią, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 


Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy:

1) Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jest Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Gubińskiej 63, 66-600 Krosno Odrzańskie (dalej „Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem daneosobowe@homanit-polska.pl.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w toczącym się postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z ciążącym na administratorze obowiązku prawnym wynikającym z Kodeksu pracy;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody – w zakresie danych przekraczających katalog wskazany w Kodeksie pracy oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
• art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie wykonania przez Administratora obowiązków z zakresu prawa pracy, w postaci przeprowadzenia badań wstępnych przed zawarciem umowy o pracę, w przypadku woli nawiązania z wybranym kandydatem stosunku pracy.

3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w momencie, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

5) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odbiorcom, w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji:

a) osobom upoważnionym przez Administratora/ów, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby mogli wykonywać swoje obowiązki służbowe, w tym prowadzić procesy rekrutacyjne;

b) także podmiotom z GK Homanit, współpracującym lub sprawującym nadzór,

c) internetowym serwisom rekrutacyjnym oraz firmom zewnętrznym wspierającym Administratora w zakresie prowadzonych działań, w tym z zakresu IT;

d) odbiorcom danych, którymi są instytucje upoważnione z mocy prawa.

6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a w przypadku, gdy wyrażona została zgoda na udział w rekrutacjach przyszłych - do czasu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres dwóch lat. W przypadku pozostałych danych przekraczających dane wymagane przez Kodeks pracy – do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

8) Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji, natomiast podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.


Chcesz zgłosić swoją kandydaturę?

Prześlij dokumenty, korzystając z formularza lub poczty – podaj także najwcześniejszy termin rozpoczęcia pracy.

Niecierpliwie czekamy na Twoje zgłoszenie!

Twoja osoba do kontaktu

Ewa Kostowska
Kierownik działu zasobów ludzkich

ul. Gubińska 63
PL-66-600 Krosno Odrzańskie

tel: +48 783 787 787

Można przesyłać wyłącznie pliki w formacie PDF lub pliki graficzne.
Trwa przesyłanie pliku – proszę poczekać, aż proces zostanie zakończony.
Nie wybrano żadnego pliku do przesłania.
Plik jest zbyt duży.
Podczas przesyłania pliku wystąpił błąd. Proszę spróbować ponownie.
Plik o takiej nazwie już istnieje. Twój plik został przesłany z inną nazwą.
Wystąpił nieznany błąd.
Załączniki (format: PDF, jpg, PNG)
Przesłane pliki:
Wszystkie pola należy obowiązkowo wypełnić.