Krosno, Polska

Operator prasy

Firma HOMANIT Krosno Odrzańskie Sp. z o.o.  wiodący producent cienkich, wysoko uszlachetnionych płyt pilśniowych, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Operator prasy

Wymiar etatu: pełen etat
Zmianowość: praca 3-zmianowa w czterobrygadowym systemie pracy

Zakres obowiązków:

• Obsługa programów wizualizacji procesu produkcji linii HDF
• Nadzorowanie prac powierzonych systemów produkcji
• Dokumentowanie wprowadzanych zmian w systemie pracy linii
• Kierowanie zespołem pracowników podległych do wykonywania określonych zadań
• Udział w pracach konserwacyjnych przy czyszczeniu maszyn

Wymagania:

• Wykształcenie min. zawodowe/średnie
• Gotowości do pracy w systemie trzy zmianowym czterobrygadowym
• Zaangażowanie w pracę i chęć rozwoju zawodowego
• Poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania oraz sprzęt

Mile widziane:

• Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
• Brak przeciwwskazań do pracy z urządzeniami będącymi w ruchu
• Uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych

Oferujemy:

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Wynagrodzenie podstawowe + nagrodę miesięczną do 20%
• Pracę zmianową wg. stabilnego harmonogramu pracy
• Roczną nagrodę za dyspozycyjność w pracy
• Bogaty Pakiet Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, świadczenia pieniężne z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy)
• Dodatkową wpłatę pracodawcy na PPK uzależnioną od stażu pracy w Homanit
• Nagrodę za polecenie pracownika – nawet 2545,20 zł
• Bezpłatny transportu do/z pracy z kierunków Bytomiec, Gronów, Gubin
• Nieodpłatne obiady
• Kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje
• Nieoprocentowane pożyczki w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• Możliwość przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia na życie
• Pracę w przyjaznym i zgranym zespole

Więcej informacji: pod nr telefonu 783 787 787 lub rekrutacja@homanit-krosno.pl


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z dopiskiem:" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)".


Administratorem danych jest HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Ponadto informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przez Pana/ Panią, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 


Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO") niniejszym informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Homanit Krosno Odrzańskie Spółka z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
2) Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: daneosobowe@homanit-polska.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w postępowaniach rekrutacyjnych, na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
• art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie wykonania przez Administratora obowiązków z zakresu prawa pracy, w postaci przeprowadzenia badań wstępnych przed zawarciem umowy o pracę, w przypadku woli nawiązania z wybranym kandydatem stosunku pracy.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w momencie, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odbiorcom, w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji:
a) osobom upoważnionym przez Administratora/ów, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby mogli wykonywać swoje obowiązki służbowe, w tym prowadzić procesy rekrutacyjne;
b) podmiotom wewnątrz GK HOMANIT;
c) firmom zewnętrznym wspierającym Administratora/ów w zakresie prowadzonych działań, w tym z zakresu IT;
d) odbiorcom danych, którymi są instytucje upoważnione z mocy prawa.
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie dłużej niż przez okres 2 lat. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.


Chcesz zgłosić swoją kandydaturę?

Prześlij dokumenty, korzystając z formularza lub poczty – podaj także najwcześniejszy termin rozpoczęcia pracy.

Niecierpliwie czekamy na Twoje zgłoszenie!

Twoja osoba do kontaktu

Ewa Kostowska
Kierownik działu zasobów ludzkich

ul. Gubińska 63
PL-66-600 Krosno Odrzańskie

tel: +48 783 787 787

Można przesyłać wyłącznie pliki w formacie PDF lub pliki graficzne.
Trwa przesyłanie pliku – proszę poczekać, aż proces zostanie zakończony.
Nie wybrano żadnego pliku do przesłania.
Plik jest zbyt duży.
Podczas przesyłania pliku wystąpił błąd. Proszę spróbować ponownie.
Plik o takiej nazwie już istnieje. Twój plik został przesłany z inną nazwą.
Wystąpił nieznany błąd.
Załączniki (format: PDF, jpg, PNG)
Przesłane pliki:
Wszystkie pola należy obowiązkowo wypełnić.