Krosno, Polska

Specjalista ds. personalnych

Firma HOMANIT Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. wiodący producent cienkich, wysoko uszlachetnionych płyt pilśniowych, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. personalnych

Wymiar etatu: pełen etat
Zmianowość: jedna zmiana
                                                                                                            

Zakres obowiązków:

• Wsparcie kadry menedżerskiej w opracowywaniu harmonogramów czasu pracy pracowników oraz
  prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w systemach zmianowych
• Bieżące wsparcie kadry menedżerskiej w zakresie prawa pracy         
• Prowadzenie spraw pracowniczych od zatrudnienia do rozwiązania umowy      
• Obsługa systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy
• Prowadzenie dokumentacji osobowej i rozliczanie czasu pracy pracowników    
• Prowadzenie dokumentacji pracowników z zagranicy     
• Prowadzenie akt osobowych pracowników Spółki
• Opracowywanie raportów i analiz z zakresu prowadzonych spraw  
• Przygotowanie, weryfikacja i archiwizacja prowadzonej dokumentacji
• Organizacja eventów, szkoleń, spotkań z pracownikami i klientami zewnętrznymi        
• Planowanie i organizacja szkoleń w oparciu o pozyskane od menedżerów informacje

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata
• Dobra znajomość prawa pracy oraz ustaw około-kodeksowych
• Dobra znajomość obsługi komputera, w tym Excel, MS Word, Power Point
• Dobra organizacja pracy, samodzielność, terminowość
• Umiejętność organizowania spotkań i eventów
• Umiejętności reprezentacyjne
• Znajomość zagadnień dotyczących budowania marki pracodawcy
 
Mile widziane:
• Znajomość programu SAP oraz płatnik

Oferujemy:

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w elastycznym systemie pracy
• Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + nagrodę miesięczną do 10%
• Roczną nagrodę za dyspozycyjność w pracy
• Pakiet Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, świadczenia pieniężne z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy)
• Nieodpłatne obiady
• Skuteczny program wdrożenia pracownika (onboarding), szkolenia i rozwój zawodowy
• Dodatkową wpłatę pracodawcy na PPK uzależnioną od stażu pracy w Homanit
• Kursy językowe
• Możliwość rozwoju wewnątrz organizacji w ramach rekrutacji wewnętrznych
• Możliwość przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia na życie
• Nieoprocentowane pożyczki w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• Imprezy integracyjne dla pracowników - jak również dla dzieci pracowników
• Pracę w przyjaznym i zgranym zespole

Więcej informacji: pod nr telefonu 783 787 787 lub rekrutacja@homanit-krosno.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z dopiskiem:" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)".

Administratorem danych jest HOMANIT KROSNO ODRZAŃSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Ponadto informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przez Pana/ Panią, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy:

1) Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jest Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Gubińskiej 63, 66-600 Krosno Odrzańskie (dalej „Administrator”). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem daneosobowe@homanit-polska.pl.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w toczącym się postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z ciążącym na administratorze obowiązku prawnym wynikającym z Kodeksu pracy;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody – w zakresie danych przekraczających katalog wskazany w Kodeksie pracy oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
• art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie wykonania przez Administratora obowiązków z zakresu prawa pracy, w postaci przeprowadzenia badań wstępnych przed zawarciem umowy o pracę, w przypadku woli nawiązania z wybranym kandydatem stosunku pracy.

3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w momencie, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

5) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odbiorcom, w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji:

a) osobom upoważnionym przez Administratora/ów, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby mogli wykonywać swoje obowiązki służbowe, w tym prowadzić procesy rekrutacyjne;

b) także podmiotom z GK Homanit, współpracującym lub sprawującym nadzór,

c) internetowym serwisom rekrutacyjnym oraz firmom zewnętrznym wspierającym Administratora w zakresie prowadzonych działań, w tym z zakresu IT;

d) odbiorcom danych, którymi są instytucje upoważnione z mocy prawa.

6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a w przypadku, gdy wyrażona została zgoda na udział w rekrutacjach przyszłych - do czasu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres dwóch lat. W przypadku pozostałych danych przekraczających dane wymagane przez Kodeks pracy – do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

8) Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji, natomiast podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.

 


Chcesz zgłosić swoją kandydaturę?

Prześlij dokumenty, korzystając z formularza lub poczty – podaj także najwcześniejszy termin rozpoczęcia pracy.

Niecierpliwie czekamy na Twoje zgłoszenie!

Twoja osoba do kontaktu

Ewa Kostowska
Kierownik działu zasobów ludzkich

ul. Gubińska 63
PL-66-600 Krosno Odrzańskie

tel: +48 783 787 787

Można przesyłać wyłącznie pliki w formacie PDF lub pliki graficzne.
Trwa przesyłanie pliku – proszę poczekać, aż proces zostanie zakończony.
Nie wybrano żadnego pliku do przesłania.
Plik jest zbyt duży.
Podczas przesyłania pliku wystąpił błąd. Proszę spróbować ponownie.
Plik o takiej nazwie już istnieje. Twój plik został przesłany z inną nazwą.
Wystąpił nieznany błąd.
Załączniki (format: PDF, jpg, PNG)
Przesłane pliki:
Wszystkie pola należy obowiązkowo wypełnić.