Karlino, Polska

operator wózka

Firma „Homanit Polska Spółka z o.o. i Spółka" Sp. komandytowa wiodący producent cienkich, wysoko uszlachetnionych płyt pilśniowych, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

operator wózka

Wymiar etatu: pełen etat

Zmianowość: praca 3-zmianowa w czterobrygadowym systemie pracy

Zakres obowiązków:

• Sztaplowanie stosów wyrobów gotowych przekazywanych z działów produkcyjnych
• Załadunek wyrobów gotowych do wysyłki
• Składowanie i obieg towarów zgodnie z wymaganą dokumentacją
• Kontrola stanów magazynowych
• Dbałość o porządek i czystość w magazynie oraz bezpieczeństwo powierzonego sprzętu

Wymagania:

• Uprawnień do kierowania wózkami widłowymi
• Zaangażowania w pracę i chęci rozwoju zawodowego
• Wykształcenia zawodowego
• Dyspozycyjności do pracy 3-zmianowej w czterobrygadowym systemie pracy
• Mile widziane doświadczenia w obsłudze wózków widłowych

Oferujemy:

• Umowę o pracę od pierwszego dnia zatrudnienia
• Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe
• Premię miesięczną do 20% od pierwszego dnia pracy
• Specjalny dodatek za pracę wykonywaną w weekendy
• Roczną nagrodę za dyspozycyjność w pracy
• Nagrodę za polecenie kandydata do pracy
• Możliwość dowozu do pracy transportem pracodawcy
• Pracę zmianową wg stabilnego harmonogramu pracy
• Profesjonalne wdrożenie do pracy, szkolenia i rozwój zawodowy
• Pracę z nowoczesną technologią obróbki drewna
• Pracę wykonywaną z użyciem maszyn i narzędzi renomowanych producentów
• Posiłki za 1 zł w zakładowej kantynie
• Pakiet Świadczeń Socjalnych
• Nieoprocentowane pożyczki w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• Grupowe ubezpieczenie NNW


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO") niniejszym informujemy:
1) Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania jest „Homanit Polska spółka z o. o. i spółka" Spółka Komandytowa z siedziba w Karlinie (78-230), ul. Kołobrzeska 17-19 (dalej „Administrator"). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem daneosobowe@homanit-polska.pl.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w toczącym się postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z ciążącym na administratorze obowiązku prawnym wynikającym z Kodeksu pracy;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody – w zakresie danych przekraczających katalog wskazany w Kodeksie pracy oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
• art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie wykonania przez Administratora obowiązków z zakresu prawa pracy, w postaci przeprowadzenia badań wstępnych przed zawarciem umowy o pracę, w przypadku woli nawiązania z wybranym kandydatem stosunku pracy.
3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w momencie, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
5) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odbiorcom, w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji:
a) osobom upoważnionym przez Administratora/ów, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby mogli wykonywać swoje obowiązki służbowe, w tym prowadzić procesy rekrutacyjne;
b) także podmiotom z GK Homanit, współpracującym lub sprawującym nadzór,
c) internetowym serwisom rekrutacyjnym oraz firmom zewnętrznym wspierającym Administratora w zakresie prowadzonych działań, w tym z zakresu IT;
d) odbiorcom danych, którymi są instytucje upoważnione z mocy prawa.
6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a w przypadku, gdy wyrażona została zgoda na udział w rekrutacjach przyszłych - do czasu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres dwóch lat. W przypadku pozostałych danych przekraczających dane wymagane przez Kodeks pracy – do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
8) Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji, natomiast podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.


Chcesz zgłosić swoją kandydaturę?

Prześlij dokumenty, korzystając z formularza lub poczty – podaj także najwcześniejszy termin rozpoczęcia pracy.

Niecierpliwie czekamy na Twoje zgłoszenie!

Twoja osoba do kontaktu

Ewa Kostowska
Kierownik działu zasobów ludzkich

ul. Kołobrzeska 17-19
PL-78-230 Karlino

tel: +48 726 722 722

Można przesyłać wyłącznie pliki w formacie PDF lub pliki graficzne.
Trwa przesyłanie pliku – proszę poczekać, aż proces zostanie zakończony.
Nie wybrano żadnego pliku do przesłania.
Plik jest zbyt duży.
Podczas przesyłania pliku wystąpił błąd. Proszę spróbować ponownie.
Plik o takiej nazwie już istnieje. Twój plik został przesłany z inną nazwą.
Wystąpił nieznany błąd.
Załączniki (format: PDF, jpg, PNG)
Przesłane pliki:
Wszystkie pola należy obowiązkowo wypełnić.